Jak nás najdete

Takto nás najdete:


Poté, jak jste překročili hranici Chorvatska, pokračujete jízdou směrem Zagreb, následně dále směrem Split. Zhruba 30 km před Splitem se nachází výjezd PRGOMET.

Využijte tento výjezd do Trogiru a pokračujte v jízdě až do centra města Trogir. Na pravé straně se nachází trh ovoce a zeleniny.

Po něm odbočíte doprava a pokračujete cestou dále, která vede přes most. Setrvejte na levé straně a pokračujte průjezdem přes druhý most.

Na pravé straně se nachází jachetní přístav. Dostali jste se na ostrov Ciovo ..

Hned za mostem pokračujete cestou doprava až po Okrug Gornji (Je to úzká ulička s ostrými zatáčkami). Po zhruba 3 km podél pláže pokračujete jízdou mírně do kopce. Následuje cesta vedoucí až do centra města Ciovo. Na cestě naproti, kde se nachází pošta, pekárna, supermarket a lékař, odbočte doprava. Po přibližně 350 m se dostanete k vidlicové křižovatce (sběr odpadu). Odbočte doprava směr Businci. Pokračujte cestou až po místní tabuli. Při první příležitosti odbočte doleva (je to zároveň cesta vedoucí k malé pláži) a odbočte znovu doleva do slepé uličky.

Náš dům se nachází na levé straně!